All posts by Umeå Kulturnatta

Om Umeå Kulturnatta och framtiden

Foto_Juhani_Rajala_700_9999_56När är Kulturnatta 2015?
Blir det nåt mer Kulturnatta?

Det har kommit många frågor till oss om Kulturnatta 2015, när blir det och vad händer och så vidare. Svaret på denna fråga är att vi vet inte i nuläget exakt vad som kommer att hända med Umeå Kulturnatta i framtiden och om Kulturnatta ska finnas kvar som fenomen och hur det i så fall ska se ut exakt. Så tyvärr kan vi inte i nuläget ge ett datum eller annan information om Kulturnatta 2015.

Däremot arbetar Visit Umeå på frågan då Umeå C, som hittills drivit Kulturnatta, nu ingår i Visit Umeå.

Vi vill också passa på att informera om att vi som arbetat med Kulturnatta nu formellt slutar våra tjänster inom Umeå C per den sista augusti. Huruvida vi kommer återses i framtida konstruktion är något vi (kanske) får återkomma kring.

Därför vill vi tacka för den tid som varit och för allas ert engagemang och stöd. Så tack alla besökare, arrangörer, kulturutövare, sponsorer och samarbetspartners som gjort Kulturnatta till en fantastisk årlig upplevelse utan dess like i Umeå!

Tack säger vi:
Niklas Carlsson – projektledare
Sandra Mattsson – samordnare
Julia Winnerstad – samordnare
Cristoffer Hellström – marknadsföring
Eddie Lee – sponsorer/bokning
med flera.

Vi hänvisar nu alla frågor om Kulturnatta 2015 till Visit Umeå tillsvidare och hoppas få återkomma i en möjlig framtid.

VÅRT RESULTAT!

Vi tänkte avsluta med att bjuda er på att visa allas våra gemensamma resultat med Umeå Kulturnatta! Vi har färsk statistik på hur utvecklingen i Kulturnatta sett ut under de 10 år vi har hållit på och vi tänkte dela med oss av hur eventet utvecklats med tiden tack vare alla engagerade och initiativfyllda besökrare, sponsorer, artister, arrangörer och andra medskapare/medverkande.

Vi börjar med det vi kallar “Kulturnatta-index”, en översikt över utvecklingen av ett antal nyckeltal genom åren. Vi kollar här på antal arrangörsengagemang per år, antal medverkande individer, antal unika arrangörer som deltar och antal programhändelser de producerar. Notera att då flera arrangörer kan gemensamt arrangera en händelse är antalet engagemang fler än antalet händelser vilket gör att vi ser på dessa separat, vilket är en indikator även på samarbete.
kulturnattaindex_nyckeltal

Detta hänger väldigt starkt samman med hur många “spelplatser” som dessa arrangörer samsas om för att göra plats för alla medverkande. Noterbart är att antalet platser som finns tillgängliga i Kulturnattas programutbud inte förändrats märkbart (2005 berodde piken på att väldigt många butiker i centrum var aktiva med varsin händelse).
Kurvan “Egna arr” har kanske en missvisande titel men det syftar på hur många arrangemang per år som Kulturnattas centrala arbetsgrupp varit med att arrangera. Den stora piken 2012 berodde på ett stort sponsorsamarbete som möjliggjorde att vi centralt kunde möjliggöra för fler medverkande (se även kurvorna ovan).

Om man vill filosofera lite kan det vara intressant att konstatera att “grundresursen” som finns i Umeå för varje Kulturnatta, vad grunden räcker till att möjliggöra, har en “nivå” men om mer medel tillförs (tex sponsorer) så möjliggör det för långt fler medverkande och får alltså en stark medskapande effekt i konceptet Kulturnatta.

antal spelplatser

En annan och kanske mer direkt uppfattning om just samarbete får vi om vi tittar närmare på just antal medverkande per händelse:
medverkande per händelse_samarbete
Här ser vi att trenden är att det är fler och fler individer involverade i varje kulturhändelse. Tidigare har vi sett att antalet unika artister likaså har ökat. Men samtidigt har antalet spelplatser minskat, vilket ju får som en naturlig följd att antingen minskar antalet artister och individer som får visa upp sig, eller så får man samsas om samma plats. I Kulturnatta har utvecklingen varit att mängden samarbeten ökar, kan vi utläsa som sammanfattning.

Antalet arrangörer är ju en slags indikator på hur stort medskapandet är. Dock säger vår statistik endast hur många arrangörsparter det är, inte hur många individer som är aktiva inom varje arrangörspart, vilket kan variera från en till tiotals och kanske mer.
arrangorsengagemang och unika arrangorer
Här ovan ser ni alltså antalet arrangörsengagemang jämfört med antalet unika arrangörsparter som deltar.

Då tänker ni säkert “men det beror ju på resurser också” och såklart har ni rätt i det antagandet. Det kan vi tydligt se när man lägger till ekonomiska faktorer. Som vi nämnt har vi haft en relativt jämn grundfinansiering år för år, med den mest tydliga skillnaden som inträdde 2010, då ett femårsavtal angående Kulturnatta fram till och med 2014 fattades med Umeå Kommun som grundgarant. Det innebar att vi för första gången i Kulturnattas historia kunde ha god framförhållning och veta att vi skulle återkomma i fem år framåt. Detta ledde till att både arrangörer som artister som besökare fick trygghet i att kunna planera långsiktigt och även att kunna “räkna med” Umeå Kulturnatta. Det ledde även till att vi fick ett starkare stöd från näringslivet/sponsorer som kunde tryggt stötta arrangemanget. Vi ser i statistiken intressant att det finns ett tydligt samband med att det finns en grundtrygghet som ges från kommunen och ägarna kopplat till utvecklingspotential, antal medverkande och möjligheten till så kallad “externfinansiering”. Den tar sig främst i uttryck av att många parter engagerar sig (värden/barters etc) snarare än direkt finansiering, däremot har båda jubileumsåren (5 och 10) varit bra för att attrahera sponsorer att investera.
pengar och varden fr sponsorer
NOTERA att detta diagram endast visar utvecklingen centralt, inte i Kulturnatta som helhet, där ju mängder av arrangörer har sina egna budgetar och finansierar de flesta av de arrangemang som finns. Detta visar snarare hur utvecklingen sett ut för oss som arbetat centralt med att försöka skapa möjligheter för utbudet, vilket dock har direkt effekt. Ju starkare vi kunnat satsa, desto fler medverkande har kunnat beredas plats. Nu kommer kanske vissa att säga att kvantitet är inte kvalitet, men i Umeå Kulturnattas fall är faktiskt antalet medverkande ett tämligen bra mått på kvalitet, dvs mängden delaktighet, medskapande och möjlighet att framträda, det som rimmar med våra mål.

Ok var kommer alla ifrån? Ja, vi har inte frångått grundkonceptet med Umeå Kulturnatta, att det är med fokus på Umeå och de lokala utövarna och arrangörerna! Däremot är vi glada för att vi kunnat ha mängder av intressanta samarbetspartners runtom i länet, i närliggande län och kommuner, i landet och även internationellt. Här ser vi var de medverkande i programmet kommer från:
medverkande geografiskt
Ni ser de mörkblå staplarna som är andel lokala utövare. De andra staplarna visar på en intressant tillväxt med start 2010. Anledningen att just 2011 är så fantastiskt hög är för att vi gick ut stenhårt 2010 med ambitionen att försöka förverkliga ett kulturhuvudstadsprojekt (se tidigare nyheter) där just den europeiska dimensionen var en viktig byggsten. Vi började med närområdet (tema Norrland) och hade då en stor förhoppning att kunna få stöd från 2014 för att fortsätta denna resa (ni ser ju vart stapeln borde ha varit om vi fortsatt med tema Hela Landet, Norden och Europa?) men tyvärr föll detta som sagt. Däremot har vi sett att det i alla fall varit positivt att kunna bibehålla de samarbeten som initierats under de år som varit och detta har bidragit att göra Umeå Kulturnatta till mer än en lokal angelägenhet, till skillnad från de flesta andra kulturnätter som man finner runtom.

Vi skulle kunna fortsätta länge med spännande statistik, men vi tänkte ge oss denna gång med att titta på hur det sett ut med könsfördelningen mellan våra två juridiska kön. medverkande konsfordelning
Får vi säga det själva är totalen en fin syn. Kulturnatta är Umeås största medskapande arrangemang genom tiderna och har som ni ser normalt ca 2000 medverkande (ca 2% av Umeåborna deltar alltså, tänk om det vore Stockholm?). En annan intressant faktor är att programmet styrs av arrangörer och utövare själva, dvs inte centralt, till största del (se ovan för jfr) och det kan vara en intressant “temperaturmätare” på hur det står till i kulturlivet i Umeå när det är (väldigt) möjligt för alla och envar att delta på relativt lika villkor. Dock ska i ärlighetens namn också konstateras innan nån ropar för stort hej att såklart finns det intressant statistik bortom totalen och stora skillnader finns att finna när det kommer till genrer. Exempelvis ser vi att även i Umeå precis som i resten av landet är musikakterna ofta män och dansakter ofta kvinnor osv. Men vi försöker också ha ett intersektionellt förhållningssätt och vi ser även till många fler faktorer när vi tittar på deltagande, exempelvis etnicitet, ålder, genrer osv.

Summeringen av alla år är:
Antal händelser totalt: 2 964
Genomsnitt händelser per år (exkl 2005): 308
Minuter kulturupplevelser (jo vi vet, den är rolig): 361 430
Antal medverkande (ej unika): 19 330
Andel akter med “uttalad” minoritetsrepresentation: 6,7%
Andel (juridiska) kvinnor: 49,9%
Antal unika arrangörer: 773
Antal sponsorer: ca 120

TACK FÖR OSS
Med detta vill vi som sagt tacka för den tid som varit och det nöje vi haft att göra de 10 omgångar som Umeå Kulturnatta gått av stapeln sen starten 2005. Vi som arbetat hoppas få återkomma på ett eller annat sätt, beroende på hur nu framtiden kommer te sig.

//Niklas Carlsson
Projektledare 2005-2014.

Umeå gästar Vasa

1958102_721344907887082_104922907_n

Samarbetet med vårt grannland i öster fortsätter och kulturutbytet över Kvarken likaså!
Umeå gästar Konstens Natt i Vasa 7 augusti och det sker i ett stort samarbete över gränserna med Konstens Natt och Wasaline (www.wasaline.com).

Bland annat skickar vi eldkonstgruppen EMP till Konstens Natt. För att möjliggöra allt samarbetar vi även med IKS Mira, KF Kretsen för att göra utbytet möjligt och då vill vi även tacka Österbottens Etno och Umeå Kommun för stöd.wasaline_logoRGB

 

 

Tack för oss!

Foto_Juhani_Rajala_700_9999_56
foto: Juhani Rajala

Kulturnatta 2014 är över. 10 år av Umeå Kulturnatta är över. Vi vill därför passa på att skicka ut ett STORT TACK till alla er som varit delaktiga i att skapa detta otroliga event!
Med små resurser har vi åstadkommit mirakel. Tack vare ert hårda slit har vi lyckats göra ett kulturevent som fullkomligen transformerar Umeå centrum under ett dygn. Liv, energi, kreativitet, medskapande och trivsel är kännetecken för Umeå Kulturnatta.

Vi vill  också tacka alla besökare för att ni varit oerhört skötsamma och hjälpt till att göra Kulturnatta till ett så trivsamt event för alla och envar. Vi vill särskilt också tacka alla sponsorer, bidragsgivare, kloka politiker och tjänstemän och alla våra samarbetspartners under åren för era insatser, utan vilka detta inte varit möjligt.

Vi vill tacka de som trott på oss i processen, de som stöttat oss, de som lyssnat och de som agerat, förändrat och stått upp för att Kulturnatta är ett viktigt event för Umeå, för kulturlivet, föreningsliv, näringsliv och kommun. Vi vill tacka Umeå C som under 10 år varit initiativtagare, värd, risktagare och motor för Kulturnatta.

I maj 2004 hände inte mycket i centrum och inga festivaler tog plats i stadskärnan, månaden var rätt tom. 2005 startade Umeå Kulturnatta. Vi startade på chans, med en vision, med en idé om ett event som skulle vara inkluderande. Tio år senare har vi en livfull stadskärna med ett fullspäckat program och en gigantisk Kulturnatt.

Vi har sedan starten 2005 haft bortåt 3000 programpunkter med bortåt 20 000 medverkande, samarbetat med över 600 arrangörsparter, över 150 sponsorparter och nära samarbetspartners, haft utbyten med exempelvis Urkultfestivalen, Konstens Natt i Vasa och Kulturnätter i Boden, Luleå och Uppsala. Vi har varje år haft tiotusentals besökare. I år hade vi vid en punkt på Kungsgatan 51740 passerande, vilket är en indikator på hur många som kan ha rört sig i hela stadskärnan detta dygn…

Umeå är Europas Kulturhuvudstad 2014. Det är Umeås kulturlivs utmärkelse. Kulturnatta har sedan 2006 arbetat för att vara en viktig del av detta år, den del som inkluderar Umeås alla kulturskapare och som välkomnar alla kulturformer, den del som samverkar över gränserna, bjuder in till medskapandet och som agerar möjliggörande för de många. Vi hoppas vi lyckats med vår ambition åtminstone så bra vi kunnat med de resurser vi haft. 2015 kommer snart och det är då vi ser effekterna av året 2014, hur vi går vidare mot framtiden.

I egenskap av projektledare har undertecknad här varit med att utveckla Umeå Kulturnatta sedan starten 2005. Det har varit en fartfylld resa med såväl tunga motgångar som intensiva och euforiska tillfällen. Det har varit krävande, lärorikt, utmanande och givande.

Det har stundtals varit fruktansvärt mycket uppförsbacke, många tuffa beslut som man inte velat ta men som av i synnerhet resursbrist tvingats, men också många tillfällen av glädje och framgång. Det roligaste är när man lyckats skapa möjligheter för nya, för de små, för de som inte annars får vara med, att faktiskt få vara med, få stå på scener, visa sin konst och förmåga.

Jag vet inte riktigt vad somliga kanske har för bild av vad vi gör men vi anstränger oss varje år till det yttersta för att få varje krona att räknas, att kämpa på dygnets sena timmar för att få fram resurser till att få med så många som möjligt, prata med så många som vi bara hinner, träffa så många som vi kan, lyssna till och lära så mycket vi kan och framför allt att få in så många vi bara kan i programmet, i upplevelsen av Kulturnatta.

Kvittot på engagemang och slit, det är programmet, resultatet när så många deltar och möter en publik, delar med sig. Det är för mig långt större än stora artistbokningar, utmärkelser och monument. Jag och vi kan bara hoppas att Kulturnatta är precis det för er därute och att ni alla berättar om det.

Sedan starten har oerhört många personer hjälpt till att utveckla Kulturnatta och vårt koncept och jag skulle kunna räkna upp väldigt många, ni vet alla vilka ni är, men jag tar detta tillfälle att särskilt tacka min medarbetare Sandra Mattsson som sedan starten funnits med och sett till att program, logistik och planering fungerat så bra som det gjort!

Frågan som många ställer nu till oss är vad händer i framtiden? Vi har tyvärr just nu inga svar och därför får vi be att förhoppningsvis återkomma kring det.

Vi alla som arbetat med det centrala arbetet med Umeå Kulturnatta vill ta tillfället i akt att tacka er alla för den tid som gått och för ert fantastiska engagemang.

//Niklas Carlsson
Projektledare 2005-2014

OBS Programmet släpps FREDAG 16 maj

Kulturnatta2014_program_framsida_600

Kulturnattaprogrammet släpps i Västerbottens-Kuriren OCH i Folkbladet, fredag 16 maj. Det var tidigare utannonserat lördag, men det har tyvärr blivit förändringar så vi meddelar därför att det är i fredagens tidning det kommer ut!

Programmet finns även här på hemsidan att ladda ner.
Programmet finns i begränsad upplaga under Kulturnatta vid Rådhustorget.
Programmet visas (om all teknik vill) löpande även på Rådhustorget på Storbildskärm

Programmet finns i utförligt format även här på hemsidan

Program-uppdateringar och ev. ändringar och rättelser publiceras på HEMSIDAN. Där hittar ni även nytillkomna programhändelser som inte hann in till det tryckta programmet.

Hoffmaestro till Kulturnatta

Hoffmaestro till Kulturnatta!

Hoffmaestro web
Till Kulturnattas 10-års jubileum presenterar vi inga mindre än Hoffmaestro, bandet som förenar ska, soul, country, hip hop, folkrock, reaggae och punk och som är kända som en av landets absolut bästa live-akter idag. Förra året gästade dom Umeå och Brännbollsyran, i år ser ni dem på Rådhustorget under Kulturnatta-kvällen.

Bandet i sig behöver nog ingen närmare presentation än så och dom flesta har nog vare sig dom vet eller inte hört hiten ”Highway Man”  och låtar som ”Seize The Day”, men en stor del av Hoffmaestros styrka är just deras live-framträdanden då dom aldrig misslyckas att få med sig publiken.

Umeå Kulturnatta presenterar tillsammans med våra Jubileumssponsorer Norrporten och UPAB: Hoffmaestro, en produktion från United Stage.
Läs mer: www.hoffmaestro.se

Mikael Wiehe till Kulturnatta

Mikael_Wiehe_Foto_Peter-Carlsson_2000pxl300dpi
Fotograf: Peter Carlsson

Mikael Wiehe är en artist som nog inte behöver en omfattande presentation, men om honom finns så mycket att berätta att det kan fylla böcker. Protestsångaren Mikael Wiehe har under decennier gjort avtryck med sin musik och sina texter för generationer. Han har framträtt solo, med Hoola Bandoola band, med Björn Afzelius och i många andra konstellationer. Hans starka och ibland kontroversiella åsikter har fått stor uppmärksamhet och hans musik har ständigt varit såväl aktuell som tidlös med låtar som ”Flickan och Kråkan”, ”En Sång Till Modet” och ”Det här är ditt land” bara för att nämna några ur hans låtskatt.

Mikael är även känd för sitt arbete för mänskliga rättigheter, mot rasism och fascism med mera och hans konserter brukar kännetecknas av en deltagande och närvarande publik. Mikael spelar oerhört frekvent och gör ofta bortåt 100 spelningar om året. 2005 gästade Mikael Wiehe första upplagan av Umeå Kulturnatta  som första inbjudna större externa gästartist. Nu firar Umeå Kulturnatta 10 år och har äran att välkomna Mikael Wiehe tillbaks till Umeå.

Kulturnatta vill tacka alla våra partners och finansiärer, våra medverkande men i synnerhet våra jubileumssponsorer för att denna bokning varit möjlig att göra.

Kulturnatta firar 10 år

Lördag 24 maj 2014 går Umeå Kulturnatta av stapeln för 10:e gången!

Vi firar vårt 10-års jubileum stort och hoppas att det blir det största året någonsin. Vi hoppas på många kära återseenden och många nykomlingar. Det är ni alla därute som avgör hur bra och omfattande Kulturnatta blir. Välkomna att delta.

Tillsammans med alla arrangörer och våra partners och sponsorer kommer vi att bjuda på ett alldeles speciellt 10-årsfirande med många fina överraskningar i årets program.

10 år med Kulturnatta firar vi bland annat på följande sätt:

  • Extra programsatsningar.
  • Jubileumssponsorer presenterar särskilda satsningar.
  • Fler koncept-satsningar i programmet på Rådhustorgets scen. Aktörer med nyskapande idéer välkomnas att höra av sig.
  • Nya Idun-teatern för första gången med i Kulturnattaprogrammet med fantastiska resurser.
  • Mer och utökad marknadsföring samt utökat program i tryck.
  • Med hjälp av alla som arrangerar och vill fira 10-års jubileumet! Många planerar nåt särskilt för i år, vad har Ni på gång? Hör av er så vi får veta.

IMG_9443

 

Angående “Tema Europa 2014”
Umeå är Kulturhuvudstad 2014. Vi påbörjade en spännande resa med olika teman år för år från 2010 och framåt som vi hoppades skulle resultera i en satsning från Umeå 2014s sida, men tyvärr nekades vi det stödet. Vi kan därmed inte satsa på det området så mycket som vi hoppades och önskade.
Då många aktörer varit helt fantastiska under de 4 gångna åren och fortfarande är med oss kommer vi ändå med anledning av detta att ha en del händelser på temat Europa som knyter an till omvärlden och välkomnar spännande samarbeten. Det kommer inte vara lika stora teman som tidigare år och det är frivilligt att delta i detta tema.

Kulturnattas nya hemsida

Äntligen är vår nya hemsida klar. Det har varit en hel del strul som det kan vara med hemsidor men nu är den här.
Sidan är just nu under intrimmning så vi hoppas ni har överseende med eventuella fel. Meddela oss gärna om ni tycker något ser konstigt ut på sidan så ska vi se om vi kan göra något åt det.

_____________________

New homepage up and running.
Finally the new webpage has been launched. We have had some problems with our site so we are very happy that it is finally solved. So here is the new webpage for Umeå Kulturnatta.

Ny samordnare på Kulturnatta

Efter 9 trogna år med det omfattande samordningsarbetet för Umeå Kulturnattas program kommer nu Sandra Mattsson att ta ett avbrott. Som ersättare till Sandra välkomnar vi på Kulturnatta en ny ung och talangfull arrangör, Julia Winnerstad, som hunnit med att bland annat arbeta med VIP-galan och förra årets scen för unga på Big Family Meet.

Julia kommer att ta över Sandras uppgifter inför Kulturnattas 10-års jubileum och vi hoppas att ni alla därute hjälper oss att se till att hon får ett bra första år som samordnare för Kulturnatta!

Så alla ni som haft dialog tidigare med Sandra välkomnar vi nu att höra av er till Julia på mailadressen program (a) kulturnatta.com eller via vårt kontaktforumlär.

Kulturnatta tackar nej till Umeå 2014

Som nog många redan vet så har Umeå Kulturnatta arbetat i många år på ett projektförslag som i enkelhet innebär att utveckla Kulturnatta med att bli flera dagar med ännu mer programinnehåll, stärkt marknadsföring och ett samarbete med aktörer runtom i Europa år 2014. Vi har genomfört fyra teman och hoppats att  få stöd att utveckla vår stora satsning på medskapande i samband med Umeås satsning på kulturhuvudstadsåret 2014.

Som många av er också vet har Umeå Kulturnatta under våren beviljats en delfinansiering på 25% av sökt belopp av Umeå 2014 tidigare i år. Detta räcker tyvärr inte för att genomföra vårt projekt tillfullo. Det räcker ej heller till att genomföra den kravbild på genomförande som beslutet innebär.

Vi har nu därför valt att tacka nej till att motta den delfinansieringen då det inte är möjligt att genomföra projektet i dess helhet med de resurserna.

Vi återkommer med information om vad detta innebär för Kulturnattas utveckling.

Kulturnatta – som vanligt – blir det ändå!

Nästa Kulturnatta går av stapeln den 24 maj 2014 och det är även vårt 10-års jubileum. Vi kommer att hålla er alla underrättade med vad som händer framöver och vi välkomnar er att redan nu kontakta oss med idéer på hur ni vill delta i Kulturnatta nästa år!