INFO

Om Umeå Kulturnatta

Kulturnatta var Umeås största återkommande kulturhändelse och folkmöte. Umeå Kulturnatta var ett megaarrangemang där flera hundra olika arrangörer/organisationer under ett och samma dygn och under en och samma flagga – Umeå Kulturnatta – var och en och tillsammans – ordnade ca 300 kulturhändelser i Umeå centrum med omnejd. Exempelvis år 2012 deltog över 2000 människor som kulturutövare! Totalt besökte under dygnet 40-50000 människor de olika arrangemangen och händelserna.

Kulturnatta som koncept och idé var summan av dess arrangemang, ett resultat av tusentals människor som arbetade mot ett gemensamt mål. Kulturnatta blev exakt vad du gjorde det till, och alla var välkomna att bidra och visa upp sig.

Kulturnatta baserades på det lokala kulturlivet och hade ett oerhört brett och omfattande program. Från spets till bredd, från amatörer till proffs, alla samverkade och deltog under Kulturnatta. Kulturnatta var också en möjlighet för besökarna att få uppleva kultur man inte trodde fanns, det oanade mötet och mötet mellan människor, grunden till det som man i världen kallar “culture” – det vill säga folkliv.

Vad som gjorde Kulturnatta så speciellt är nog bland annat det gränsöverskridande samarbetet mellan näringsliv och kultur, kommun, föreningar, eldsjälar och kulturutövare.

Arrangemanget var som uttryckt i media ”en trivselseger” där gammal och ung möttes under ett dygn då Umeå centrum verkligen kokade av kulturhändelser. Kulturnatta blev under åren något av en stadstradition för Umeå, en stor festivalliknande händelse som bättre beskrivs som ett gigantiskt folkmöte.

En dag om året bjöds Umeåbor och besökare på en manifestation av breddkultur, en för kultursektorn oerhört viktig dag som stärker kulturlivets position och funktion i samhället: Kulturnatta är en dag men effekten varar hela året!