Nytta

När man talar om nytta är det lätt att fokusera på det uppenbara, att kulturlivet stärks, får synas och tillfälle att möta ny publik och så vidare, vilket Kulturnatta möjliggör. Men man kan också lätt förbise att hela staden tjänar på olika sätt på ett arrangemang av denna typ, där så många är delaktiga.

Det första är image och marknadsföring, vilket är oerhört svårt att mäta resultaten av. Vad betyder det att det finns en möjlighet att framträda inför publik för de som kanske annars aldrig får möta en stor publik, eller ens framträda i centrum? Vad betyder meriten, erfarenheterna, resan dit, repetitioner och förberedelser? Vad betyder det i förebilder, i viljan och strävan att en dag vara där också, att inspireras? Att som besökare få en upplevelse, att se något man inte visste fanns, att få sina fördomar motbevisade, att stöta på gamla vänner, att träffa nya vänner och knyta nya kontakter? Vad betyder det att Umeå syns på sociala media, på hundratals hemsidor, att människor bjuder hem vänner och bekanta för en trevlig helg? Vad betyder det att bokningsbolag, tidningar, bloggar, artisters hemsidor, managers, försäljare, turistbyråer och så vidare denna helg får en push om att “det är i Umeå det händer”?

Detta är oerhört svårt att mäta men behövs det mätas? Är det inte uppenbart och värt att utveckla, att satsa på. Vad kallas det? Upplevelse, livskvalitet, stadsutveckling, känsla, kärlek? Vad kallar du det?

Kulturnatta är en bra affär för Umeå Kommun och också för näringslivet
Kulturnatta är arrangemang som, om det fortsätter växa och utvecklas, kan komma att bli norra Sveriges största årligen återkommande folkmöte genom tiderna. Kulturnatta ger även turistekonomiska effekter då det lockar inresande från region och närområden såväl som internationella gäster. Umeå Kommuns undersökning visade på att de turistekonomiska effekterna av Citykalaset var miljoner kronor och då ska sägas att Kulturnatta, bara i besöksmängd räknat, är 3-4 gånger större.

Viktigt dock att poängtera är att Kulturnatta centralt inte har ett eget vinstsyfte och det drivs i projektform. Tanken är att alla medverkande ska vara vinnare på något sätt – oavsett om det är artister, företagare, föreningar, kommun o.s.v. Att generera vinst för kommun, näringsliv och turistnäring är något vi gärna gör, men det är effekter av Kulturnatta, inte primärt syfte. Det huvudsakliga syftet med Kulturnatta är själva innehållet. Kanske är detta ett exempel på vad Umeå menar med begreppet “kulturdriven tillväxt”

Att näringslivet är initiativtagare via Umeå C är något unikt för Umeås kulturnatt om man jämför med övriga svenska kulturnätter.  Det var helt unikt såvitt vi vet men på senare år har alltfler kulturnätter runtom i landet insett att såväl programmets bredd som folkliga förankring blir bara bättre om man också inkluderar näringslivet i helheten. En bra balans där alla är delaktiga genererar ett brett och folkligt förankrat innehåll som alla kan vara delaktiga i. Mängden resurser ökar också vilket har positiva effekter på folkrörelser och mindre aktörers möjligheter att delta i programmet i allmänhet, men i synnerhet för i samhället eftersatta grupper i kulturlivet.

Kulturnatta i Umeå drivs som sagt i en form där näringslivet också är delaktiga. Finessen med det är just att det är en form som garanterar att näringslivet är delaktiga, till skillnad från passivt eller obefintligt sponsorskap. Detta är något för Umeå att vara oerhört stolta för då det innebär att alla sektorer i samhället samverkar kring kultur som en viktig faktor för tillväxt. I arbetet med att bli Kulturhuvudstad 2014 är detta en för landet troligen rätt unik struktur som med fördel kan lyftas upp som en idé där Umeå arbetar med nyskapande och gränsöverskridande strukturer.

Som en jämförelse kan man se till Kulturnatten på Island, Reykjavik, som har en liknande konstellation och idé. Där hade man efter tio år och kloka satsningar från staden (2005) växt till att bli Islands genom tiderna största folkmöte med bortåt 150.000 besökare.

Kulturnatta för människor samman
Hela processen med att arrangera är något som för människor samman, skapar och fördjupar samarbeten. Många gånger är dessa samarbeten helt nya möten för många och bidrar därför med nya infallsvinklar, förståelse, kontakter och sammanhållning.

För Umeå som kulturstad spelar fenomenet Kulturnatta en tydlig roll. Kulturnatta engagerar och motiverar på bredden. Varje år deltar tusentals Umeåbor i Kulturnatta om man ser på både kulturutövare och anordnare. För många är Kulturnatta tiden på året då man äntligen får visa upp det man arbetat med i hundratals timmar av förberedelser.

Många kanske står på scenen för första gången, har sin första utställning eller uppvisning. Många arrangerar för första gången och får kunskap om organisation, struktur, logistik och ansvar. Framtidens entreprenörer och kreatörer får verka på en arena tillsammans med erfarna producenter, proffsiga utövare och rutinerade föreningsmänniskor. Konceptet andas tillväxt.

Interaktionen människor emellan som kommer när många samverkar mot ett gemensamt mål är en kraft som inte enkelt kan mätas. Här passar följande citat:
“A town is not a place, it’s a force”