Organisation

OBS: Umeå Kulturnatta finns inte längre som struktur enligt nedan.
Det är bevarat som ett rent historiskt dokument.
Alla i arbetsgruppen slutade sina tjänster i augusti 2014 hos Umeå C.

Organisation

För att Kulturnatta ska fungera som helhet krävs att det finns en samordnande grupp som kan fungera som spindel i nätet med duktiga koordinatorer och producenter. Kulturnatta samordnas av Umeå C och drivs alltså rent formellt som ett avskiljt projekt (även ekonomiskt).

Väldigt viktigt att säga är att denna centrala samordning inte styr Kulturnattas utbud utan att Kulturnattas c:a 300 event är resultatet av att över 100 olika arrangörer/organisationer samarbetar under en fana, Kulturnatta. Centralt är uppgiften att koordinera det hela vilket i stora drag går ut på:

  • samordning, information och support
  • gemensam/central marknadsföring
  • ansvar för det offentliga rummet och en huvudscen

Kulturnattas arbetsgrupp
För att sköta centralarbetet har Kulturnatta en arbetsgrupp, en väldigt flexibel organisation men som haft två producenter delaktiga sedan starten.

Niklas Carlsson – koordinator och “projektledare” för Kulturnatta.
Sandra Mattsson – samordnare

År 2014 finns även följande personer i arbetsgruppen

Julia Winnerstad – samordnare (programansvarig 2014)
Cristoffer Hellström – sponsorer och marknadsföring
Eddie Lee – sponsorer, bokning och marknadsföring

Till sin hjälp har dessa haft många kreativa och skickliga medarbetare och ideella under åren som alla bidragit ovärderligt till det enorma arbete det innebär att samordna Kulturnatta. I genomförandetider så utökas arbetsgruppen med en mängd duktiga personer som varje år hjälpt till med det centrala arbetet med Kulturnatta.

Referensgrupper
Till sitt stöd har Kulturnattas arbetsgrupp en referensgrupp med personer från olika delar av samhället som bidrar med en bred kompetens som bollplank. Nya grupper kallas varje år samman med sammansättning beroende på årets behov.

Öppen och enkel struktur
Kulturnatta har en struktur som bygger på samarbete. Utan samarbete och öppenhet skulle inte Kulturnatta kunna existera. Vägen att delta och vara delaktig i Kulturnatta är kort och arbetsgruppen strävar hela tiden för att på bästa sätt fånga upp alla initiativ och finna lösningar till att så många som möjligt ska kunna förverkliga sina visioner under Umeå Kulturnatta. Själva essensen av Kulturnatta utgörs inte av de som arbetar med det centrala utan av alla fantastiska arrangörer och utövare som gör Kulturnatta till vad det är.

Ekonomi
Kulturnatta/Umeå C erhåller ett stöd från Umeå Kommun för att finansiera det centrala samordningsarbetet. Dessa pengar går till just samordningsarbetet, marknadsföringen och att öppna upp det offentliga rummet för arrangemang. Därefter är det upp till alla arrangörer att skapa Umeå Kulturnatta till vad man vill att det ska vara.

FAQ om ekonomi

– frågor som vi fått om ekonomi:

– Har ni fått pengar för vår förening för Kulturnatta?
Det är väldigt viktigt att vi klargör att Kulturnatta INTE har fått pengar som är ämnade för alla arrangörer i Kulturnatta. Det skulle som ni nog förstår inte vara realistiskt (och heller inte önskvärt). Vi erhåller centralt ett stöd från Umeå Kommun för arbetet med att koordinera Umeå Kulturnatta. Utöver det finansieras det centrala arbetet och de kostnaderna även av näringslivet och sponsorerna.

Vi har tyvärr ibland fått höra från arrangörer att de exempelvis från handläggare i kommunen fått höra att “Kulturnatta har redan pengar så ni kan inte söka”. Det kan vara ett missförstånd som inträffar om handläggaren är dåligt informerad. OM det hänt er är vi tacksamma om ni meddelar oss det för så ska det såklart inte vara. Då hjälper vi er att kommunicera fakta till den handläggaren så ni får ett korrekt bemötande. Det garanterar dock inte att ni får stöd, det är inte vår sak att bedöma, men vi hjälper er att klara upp eventuella missförstånd som kan råda kring huruvida vi erhållit sådana stöd eller inte.

Alla arrangörer står fria att söka sina egna stöd för respektive program/händelser/aktiviteter under Kulturnatta. Vill ni däremot ha tips och hjälp att finna bidrag/stöd/sponsring så är ni hjärtligt välkomna att kontakta oss.

– Är Kulturnatta kommersiellt?
Kulturnatta syftar inte till att göra en egen ekonomisk vinst. Allt vi får in i bidrag och sponsorer används i arbetet med att göra Umeå Kulturnatta. Allt eventuellt överskott går tillbaks till nästa års verksamhet. Vi kan dock informera att hittills har det inte funnits sådana överskott över tiden.

“Vinsten” ska vara det alla arrangörer och kulturutövare får ut av att delta och det ska vara UMEÅ som stad och helhet som vinner nåt på Kulturnatta. Kulturlivet, föreningslivet, de deltagande, utövare, arrangörer och besökare ska vara nöjda, då är vi glada. Om näringslivet är nöjda (vilket man är av att kunna ha bra försäljning såväl som bra kundrelationer) är vi glada. Våra sponsorer betyder väldigt mycket för att Kulturnatta ska finnas. Däremot är vi väldigt noga med att det måste vara en balans i utbudet.

– Varför gör Umeå C Kulturnatta?
För att Umeå C vill satsa på ut veckling av Umeå! För att ge Umeåborna en härlig upplevelse i Umeå centrum. För att Kulturnatta ger många glädje. Men såklart för att vi KAN – tillsammans! Umeå C tar risken med att arrangera detta jätteevent och vi hoppas att alla, deltagare, publik, arrangörer, kommun, sponsorer och Du får en bra upplevelse, då har vi nått målet.

Välkommen du med – bli del av Umeå Kulturnatta!