Umeå C

OBS: nedanstående var fakta år 2014. Efter detta kan eventuella organisationsförändringar ha skett.

Fakta: Umeå C var den organisation som centralt stod bakom Umeå Kulturnatta.
Umeå C är sedan 2013 en del av Umeås destinationsbolag, Visit Umeå med området Centrumutveckling.

Umeå C är Umeås centrumutvecklingsbolag och har som uppgift att utveckla centrum och Umeå som en intressant plats och besöksmål. Umeå C har uppdraget att skapa ett attraktivt och levande centrum så givetvis är det viktigt att Umeå stad har en årlig stor folkfest.

Umeå C verkar för att utveckla centrum med allt vad det kan vara, men några exempel är:

en renare stadskärna
belysning och trygghet
trevliga event
samarbete mellan butiker och gallerior
samordning av det som händer i det offentliga rummet
påverkan av stadskärnans utveckling

Umeå C är och har varit delaktiga i många event året runt, däribland kan nämnas till exempel Nyårsglitter, Sommaren i City, Umeå Höstljus, Umeå Fashion Week och kronan på verket är nog Kulturnatta, Umeås största event.

Umeå C ägs av fastighetsägarna i Umeå centrum, näringslivet (och de ur föreningslivet som är medlemmar) samt Umeå Kommun via parkeringsbolaget UPAB. Alla dessa parter bidrar alltså till Umeå C:s existens. Det är viktigt att i detta fall konstatera att Umeå C inte är detsamma som Umeå Kommun, utan en fristående organisation som däremot ofta arbetar tillsammans med kommunen för att man har samma mål, en trevlig och attraktiv stadskärna.

Bolagets VD är Thomas Nilsson.

Kulturnatta är en del av Umeå C – läs mer om det under rubriken organisation

Läs mer på www.umeac.se och på www.visitumea.se