Mer om Umeå Kulturnatta

Kulturnatta har blivit en stadstradition för Umeå och ett av våra mest folkkära varumärken, en tillställning som engagerar tusentals kreatörer och når ut till en majoritet av medborgarna.

Umeå Kulturnatta är ett mega-event som i korthet handlar om att (hittills) cirka 150 olika anordnare/arrangörer ansvarar för och sätter program för sitt eget event/arrangemang vilket resulterar i att under en dag varje år i Umeå centrum går omkring 300 kulturhändelser av stapeln på ungefär 100 olika platser! Detta bevittnas av totalt cirka 40-50.000 unika åskådare under dygnet. Det gör publiksiffror på sammanlagt hundratusentals om man räknar alla eventen i sig.

Att redogöra kortfattat för Kulturnattas komplexitet som arrangemang är oerhört svårt. Kulturnatta innebär en samverkan över gränserna mellan näringsliv, föreningsliv, kommun och kulturaktörer – samt givetvis en stor marknadsföringsprocess gentemot Umeåbor och inresande.

Kulturnatta har enorma spinoff-effekter och även om arrangemanget i sig är en dag så är ”Kulturnatta-effekten” något som färgar av sig på hela året då människor möts, arbetar tillsammans och verkar kreativt mot gemensamma mål.

Kulturnatta är öppet för alla att delta, oavsett kulturform, nivå, etc. och är ett arrangemang som lyfter bredden i Umeås kulturliv och stärker Umeå på många plan.

Det är enkelt att delta och samarbeta
Varje enskild anordnare anmäler sin händelse till Kulturnattas arbetsgrupp, och vi samordnar centralt tillstånd och marknadsföring. Allt marknadsförs centralt under det gemensamma namnet Umeå Kulturnatta men naturligtvis välkomnar vi egna initiativ från anordnarnas håll att marknadsföra sin egen händelse ytterligare. Utöver allt som hänt tar vi ett centralt ansvar för vissa programpunkter och platser med syfte att höja arrangemangets besökarantal till alla medverkandes fördel.

Idéer och tankar kring Kulturnatta
Vi vill att Umeå Kulturnatta ska vara ett trevligt arrangemang för alla åldrar och stilar, där kulturupplevelser står i centrum. Vi uppmanar hela familjen att bege sig ner till centrum denna dag och bidra till en bra stämning!

Med Kulturnatta vill vi ytterligare befästa Umeå som en kulturstad och en stad som det är trevligt att bo i eller besöka. Kulturnatta ger en kick-off inför sommaren och sparkar igång Umeå som sommarstad.

Kulturnatta avslutar även en lång vintersäsong då mängder av konstnärer, artister och andra utövare arbetat hårt. För många är Kulturnatta tillfället då man äntligen får visa för omvärlden vad man arbetat med under vintern.

Meningen med Umeå Kulturnatta är inte att det ska vara av en stadsfestliknande karaktär med öltält, inträde och många stora artister, utan vi vill att det ska vara ett trivsamt arrangemang där man ska bjudas på ett smörgåsbord av kulturella händelser med stark lokal tonvikt. Det handlar om att visa upp Umeå som Umeå är. Varken bättre eller sämre.

Vi vill självklart att alla kulturutövare som vill vara med ska ha möjlighet att framträda och visa upp det de gör under Kulturnatta, och att alla Umeås invånare och inresta under denna dag ska ha möjlighet att upptäcka något nytt, som de kanske annars inte skulle ha tagit sig tiden att gå och se eller höra på. Helt enkelt manifestera bredden i Umeås kulturliv.

Vi tror att alla medverkande vinner på att dra nytta av dragningskraften från varandras arrangemang och marknadsföring, att ”hela stan” är engagerad och öppen denna dag.
Välkommen du med att delta!