Kulturnatta tackar nej till Umeå 2014

Som nog många redan vet så har Umeå Kulturnatta arbetat i många år på ett projektförslag som i enkelhet innebär att utveckla Kulturnatta med att bli flera dagar med ännu mer programinnehåll, stärkt marknadsföring och ett samarbete med aktörer runtom i Europa år 2014. Vi har genomfört fyra teman och hoppats att  få stöd att utveckla vår stora satsning på medskapande i samband med Umeås satsning på kulturhuvudstadsåret 2014.

Som många av er också vet har Umeå Kulturnatta under våren beviljats en delfinansiering på 25% av sökt belopp av Umeå 2014 tidigare i år. Detta räcker tyvärr inte för att genomföra vårt projekt tillfullo. Det räcker ej heller till att genomföra den kravbild på genomförande som beslutet innebär.

Vi har nu därför valt att tacka nej till att motta den delfinansieringen då det inte är möjligt att genomföra projektet i dess helhet med de resurserna.

Vi återkommer med information om vad detta innebär för Kulturnattas utveckling.

Kulturnatta – som vanligt – blir det ändå!

Nästa Kulturnatta går av stapeln den 24 maj 2014 och det är även vårt 10-års jubileum. Vi kommer att hålla er alla underrättade med vad som händer framöver och vi välkomnar er att redan nu kontakta oss med idéer på hur ni vill delta i Kulturnatta nästa år!