OBS Programmet släpps FREDAG 16 maj

Kulturnatta2014_program_framsida_600

Kulturnattaprogrammet släpps i Västerbottens-Kuriren OCH i Folkbladet, fredag 16 maj. Det var tidigare utannonserat lördag, men det har tyvärr blivit förändringar så vi meddelar därför att det är i fredagens tidning det kommer ut!

Programmet finns även här på hemsidan att ladda ner.
Programmet finns i begränsad upplaga under Kulturnatta vid Rådhustorget.
Programmet visas (om all teknik vill) löpande även på Rådhustorget på Storbildskärm

Programmet finns i utförligt format även här på hemsidan

Program-uppdateringar och ev. ändringar och rättelser publiceras på HEMSIDAN. Där hittar ni även nytillkomna programhändelser som inte hann in till det tryckta programmet.