Kulturnatta 2014

Nu vet nog ni alla att tyvärr så har Umeå 2014 nekat att ge stöd till att genomföra de projektförslag som lämnats in som baserats på Kulturnattas vision för 2014.

Den formella gången är följande:
Umeå Kulturnatta lämnar i januari/februari 2013 in ansökan till Umeå 2014 om att få finansiering för ett projekt för att stärka Kulturnatta under 2014. Projektet baseras på visionen för Kulturnatta 2014 och fokuserar på att stärka det lokala, stärka marknadsföringen och ha ett utbyte med andra kulturnätter i Europa. Kulturnatta sökte 2,8 mkr för att genomföra projektsatsningen i dess helhet.

Kulturnatta träffar presidiet för Umeå 2014 för samtal i februari 2014.

I mars 2013 meddelas att Umeå 2014 beviljar 700 000 kr med följande beslutsmotivering:
“att medlen beviljas under förutsättning att det lokala kulturlivets faktiska engagemang/arrangemang främjas genom stöd under kulturnätter och att evenemanget förlängs till två dagar”.

Kulturnatta lät då meddela att 1/4 av sökt belopp räcker inte för att genomföra kravet på två dagar. Kulturnatta föreslog att en reviderad vision kunde genomföras alternativt kunde Umeå 2014 tillskjuta mer medel för att genomföra kravbilden.

I juni lät Umeå 2014 så svara:
“Vi har med utskottet för Umeå 2014 diskuterat de synpunkter som ni haft angående det tidigare fattade beslutet för kulturnatta 2014.
Kulturhuvudstadsutskottet meddelar att beslutet som är fattat gäller i sin formulering.
Det kommer inte att fattas något nytt inriktningsbeslut för kulturnatta med en annan beslutsformulering.”

Formellt tvingades då Kulturnatta svara att vi då måste tacka nej till medlen.

Det innebär som ni nog läst er till redan att 2014 kommer Kulturnatta inte att genomföra det projekt som föreslagits Umeå 2014-organisationen och kulturhuvudstadsårets programansvariga.

Däremot kommer Kulturnatta att genomföras som vanligt, samt att vi har ett 10-årsjubileum! Vi välkomnar alla som samarbetat i visionen att delta i Umeå Kulturnatta 2014 och vi kommer arbeta hårt för att möjliggöra er medverkan.

Att publicera en vision som inte blir av som planerat kanske kan tyckas konstigt men vi vill gärna att det arbete vi gjort tillsammans är synligt. Vi vill visa vad denna vision har betytt och många många har varit med på denna resa och gjort ett fantastiskt jobb. Visionen fångade oerhört många och därför är den viktig. Vi berättar gärna vad vi gjort och vad vi ville göra om vi fått stödet av Umeå 2014.

NEDANSTÅENDE TEXT ÄR DÄRFÖR EJ REDIGERAD
Publicerad mar 12, 2010 Senast uppdaterad feb 20, 2012 Skriven av Kulturnatta

Vision 2014 Kulturnatta – en femårsplan för Kulturnatta i Umeå

Vår vision kring 2014 är att Kulturnatta då ska kunna vara en Europeisk Kulturnatt och ge avtryck i hela Europa med spännande samarbeten och ett kvalitativt utbud breddkultur som verkligen kan slå omvärlden med häpnad!

Vi ser framför oss bland annat:

Över 100.000 besökare – Norrlands genom tiderna största folkmöte?
Kulturnatta i Umeå – med kopplingar över hela Europa
Över 500 spännande programpunkter
Samarbete och utbyte med Kulturnätter från hela Europa
En hel vecka av Kulturhändelser som kulminerar i Kulturnatta

Platsen är Umeå – Arenan är Europa

I och med att Umeå blivit utsedd till Europas Kulturhuvudstad 2014 kommer Kulturnatta att göra en resa där vi år för år utvecklar konceptet med ett nytt tema varje år. De fem teman som kommer att utgöra grunden för resan anspelar alla på en gradvis geografisk expansion av samarbete, där vi börjar i närområdet och regionen och avslutar med kopplingar över hela Europa!

Tack vare kulturhuvudstadsutnämningen vet vi att Umeå kommer att vara i fokus för EU år 2014 och nu kan vi alla förhålla oss till den resan och möjligheten. Umeå Kulturnatta kommer att växa gradvis med samarbeten med andra orter och skapa ett nätverk som gradvis expanderar. Detta nätverk möjliggörs tack vare alla samarbetspartners som kommer att kunna vara en avsändare för olika projekt som genomförs tillsammans med Umeå Kulturnatta. Allt utgår från våra gemensamma förutsättningar. Ni avgör också vilka insatser ni gör för varje år då kanske ett specifikt tema passar er bäst!

Tema 2010-2014 – en översikt

Hemvändare, det återkommande, våren, osv. 2010 års tema kan tolkas på olika sätt. År 2010 samarbetade Umeå Kulturnatta bland annat med kranskommunerna i Umeåregionen, Örnsköldsviks projekt Världsklass 2015 och Vasa stad. Ni kan läsa mer om 2010 års Kulturnatta här.

Under 2011 samarbetade Kulturnatta med aktörer från hela norrland, främst de fyra nordligaste länen. Som exempel på nya norrländska samarbetspartners kan nämnas Urkultfestivalen, Kulturakademin i Storuman samt Mathuvudstaden Östersund. Temat Norrland anspelar på allt det karaktäristiskt norrländska och nordliga.

Under 2012 kommer nätverket att omfatta hela landet och vi har ambitionen att samverka exempelvis med Göteborgs Kulturnatt. Detta år ser vi till ett svenskt perspektiv mot Europa och vad vårt land rymmer i mångfald och talang.

Året före den stora finalen sträcker vi ut mot våra nordliga grannländer. Tanken är att skapa ett nätverk där exempelvis våra vänner i Reykjavik och deras kulturnatt samarbetar med Umeå. Vidare ser vi möjligheter att knyta an till såväl Köpenhamns och Oslos kulturnätter samt fördjupa samarbetet med Finland.

Vad detta egentligen innebär är omöjligt att säga i dagsläget. I och med att Umeå blir Kulturhuvudstad satsar staden enormt på detta år och Kulturnatta är en del i denna helhet. Vi vet endast att det kommer att slå alla tidigare Kulturnätter med hästlängder och att innehållet kan få oanade dimensioner. De event som gått av stapeln hos andra kulturhuvudstäder tidigare år har varit av stor dignitet och lämnat avtryck för lång tid i staden. Tanken är att vad som händer under Umeå Kulturnatta 2014 ska avgöras tillsammans med er. Vi vet att vi har Europas ögon på Umeå detta år, frågan är vad vi visar upp…

Välkomna att vara del i den största satsningen Umeå gjort genom tiderna – Kulturnatta är en arena (av många) under 2014 där alla är välkomna att delta!

Vill du vara med och utveckla Kulturnattas vision för 2014?

Vad tycker du ska hända under 2014 på Kulturnatta och vad ska hända på resans gång?
Skriv till oss dina tankar via kontaktformuläret på denna hemsida.