Utövare

Information till utövare

Vem får vara med på Kulturnatta?

Vi har egentligen inga begränsningar kring vilken kultur som kan vara del av Kulturnatta. De inom svensk kulturpolitik traditionella uttrycken ord, ton, bild och scen är såklart inkluderat. Med det menas till exempel musik, konst, dans, poesi och teater. Allt det är naturligtvis inom ramarna för vad som kan anses vara kultur. Det europeiska kulturbegreppet “culture” är aningen vidare än det svenska. I Umeås kampanj att bli Europas kulturhuvudstad år 2014 har man tagit begreppet kultur och vidgat det till en definition som passar Kulturnatta och det är en ganska bra beskrivning hur man kan resonera.

Men självklart accepterar vi även andra typer av uttryck och aktiviteter. Idrottsuppvisningar eller prova på-verksamhet, seminarier, workshops och korta kurser går bra. Modevisningar likaså. Det mesta kan anses vara kultur i Kulturnattas program eftersom vi använder oss av definitionen “folkliv” för ordet kultur.
Läs mer under fliken “Anmälan av händelse” om vad som är en godkänd händelse i Kulturnattas program.

Bedömning av godkänd aktivitet i programmet görs om nödvändigt ytterst av Kulturnattas arbetsgrupp.

Hur är jag med?
Det finns olika sätt för utövare att vara med på Umeå Kulturnatta. Det första ni bör veta är att Kulturnatta består av flera olika kulturhändelser som sker samtidigt, och dessa kulturhändelser har olika anordnare som själva bestämmer över och tar ansvar för sitt program. Det finns c:a 150 olika huvudarrangörer varje år. Kulturnatta centralt bestämmer alltså inte vad som händer eller vilka som har möjlighet att visa upp vad de gör, och inte heller agerar vi bokningscentral eller liknande.

Utifrån detta finns det ett antal möjligheter för kulturutövare, och ni måste själva bestämma vilket eller vilka alternativ som är bäst för er:

  •     Finn en anordnare
  •     Anordna själva
  •     Be oss att förmedla

Lite mer detaljer/tips kring dessa alternativ :

Att finna en anordnare
Anordnare under Kulturnatta kan vara en förening, ett företag eller någon annan typ av organisation. Anordnaren bestämmer över och ansvarar för allt som rör kulturhändelsen. Ni måste själva med arrangören avtala kring till exempel tider, tekniska förutsättningar, arvode och annat.

Anordnaren ansvarar därefter för att på korrekt sätt informera Kulturnatta om vad deras program innefattar, så att vi kan ta med det i programmet. Ett tips är att vända er i första hand till organisationer ni redan har kontakt med och som har rätt förutsättningar för vad ni vill visa upp eller vilkas verksamhet/målgrupp/image passar er kulturaktivitet. Detta alternativ är troligen det som ger er störst chans att få visa upp er, då det är ni själva som styr hur mycket tid och energi ni lägger ner på att hitta en anordnare. Om ni vill ha tips på tänkbara anordnare för er stil är ni välkomna att höra av er till oss på program(at)kulturnatta.com.

Att anordna själva
Som kulturutövare är det inget som hindrar att ni själva fixar allting. Om ni själva anordnar så ansvarar ni för att ni har de förutsättningar som behövs – lokal, utrustning, eventuella övriga kostnader, eventuell extra marknadsföring. Ni ansvarar även för att anmäla händelsen till oss, så vi känner till den och kan ta med den i programmet. För ytterligare information kan ni se sidan som är riktad till anordnare.

Kulturnatta som förmedlare
För att anmäla intresse att uppträda på Kulturnatta centralt (huvudscenen och eventuella andra scener som vi programsätter eller ger råd till) skickar ni ett mail till program(at)kulturnatta.com med information om vad ni gör. Detta är sedan vad vi tittar på när någon anordnare hör av sig och vill ha tips på kulturutövare, och vi tittar även själva på den när vi ska sätta program på huvudscenen och eventuella andra scener som vi sätter program för.

Platser att fylla med händelser
Det finns ett antal organisationer som upplåter sina lokaler till föreningsliv eller kulturaktörer under Kulturnatta. Just nu är det bland annat Umeå Folkets Hus.
Om ni känner att Folkets Hus kan passa er så kan ni läsa mer information på denna sida.

Information om “stora scenen
Många brukar vilja uppträda på Kulturnattas scen på Rådhustorget varje år och naturligtvis finns det inte tid nog för att låta alla som vill få en tid. Denna scen är ett slags “hjärta” för Kulturnatta och programsättningen där är väldigt viktig för att hela Kulturnatta ska flyta på bra. Vi brukar ha en lite större headline på kvällen och utöver det försöker vi bereda plats till så mycket som möjligt. Vi tänker väldigt mycket på helheten, att programmet ska bli bra totalt sett, och det finns några aspekter vi tittar på när vi beslutar vilka akter vi vill ha där:

  •     Genrebredd
  •     Innovativa/intressanta koncept
  •     Kulturella kollaborationer
  •     Samarbetspartners

En särskild vikt läggs vid koncept och samarbeten år 2014.

Med genrebredd menar vi att det är intressant att ha kulturhändelser från olika musikgenrer, dansstilar och så vidare sett över hela dagen. År 2008 såg vi inom musiken till exempel storband, musikalmusik och metal. Inom dans hade vi jazz, streetdance, batucada. Utöver dessa ganska stora kulturkategorier var det även filmvisning, prisutdelning, modevisning, Starke Man-tävling och ett antal andra saker. Det var en ganska bra bredd totalt sett.

Innovativa och intressanta koncept handlar om att vi gärna bereder plats för saker man sällan annars ser. Som exempel här har vi Starke Man-tävlingen, musikal- och filmmusikkonceptet Från Hollywood Till Duvemåla samt Balettakademiens MOTOWN-show. Bandet som spelade F-Type Metal var också det en väldigt intressant idé som vi som arbetar med programmet föll för.

Kulturella kollaborationer är när två eller fler kulturutövare gör ett gemensamt projekt och visar upp det. 2008 hade vi exempelvis Johnny Glaas och VA Big Band som i samarbete och med stöd av Umeå Energi fick Johnnys musik arrangerad för storbandssättning. Vi har också sett gästande artister samarbeta med lokala förmågor såsom Roger Pontare och Underhållningsorkestern och oförglömliga Nordman uppbackade av Nocturnal Rites. Spännande möten helt enkelt.

Det är även vanligt förekommande att en samarbetspartner har kontaktat oss och velat anordna en programpunkt eller anlita en artist som de vill sätta på huvudscenen. Ett bra exempel är Umeå Sameförening som vid Kulturnatta 2007 bokade Transjoik för att spela på huvudscenen. Vi har även under ett antal år låtit arrangörsgruppen för firandet av FN:s internationella familjedag “äga” huvudscenen under ett par timmar, och likaså Student i Centrum. I dessa fall ansvarar dessa aktörer för vad de sätter för program, utöver de tekniska förutsättningarna.

Förutsättningar för att framträda på huvudscenen
För den som vill framträda på huvudscenen gäller att ni kontaktar oss och meddelar att ni är intresserad av Rådhusscenen. Nedan följer de generella förutsättningarna vilka går att diskutera endast i undantagsfall.

Teknik: Huvudscenen är bestyckad med ett bra PA och ljusrigg (för kvällstid). I det inkluderas även en monitortekniker som sköter medhörningen på scenen (ett flertal system). Vi tillhandahåller standardbackline. I det ingår trummor, basförstärkare, 2 gitarrförstärkare och en traditionell scenklaviatur. Detaljer meddelas artisterna.

Enkla regler: Vi byter inte ut trummor/förstärkare/etc. mellan akterna för det måste gå fort att rodda om. Ni tar med trumstockar, cymbaler, instrument utöver trummor och elpiano. Vi har ej notställ. Vi har ej stolar utöver ett fåtal; finns det behov kan vi naturligtvis ta dit stolar om vi kommer överens om det. Ingen soundcheck, endast så kallad linecheck är möjlig – detta väldigt effektivt. Alla teknikfrågor kommer vi att hänvisa till vår leverantör, Umeå Scenteknik, och vi förutsätter att allt är som det ska såvida inget annat sägs.

Öppen yta för dans och liknande kommer att finnas vid behov. Exakta mått meddelas berörda parter. Vi har inte dansmatta. Musik som levereras på CD-skiva skall vara levererad till mixplats senast 30 minuter innan händelsen ska gå av stapeln. Se gärna till att ha minst en backup på skivan, utifall att något har gått snett med CD-bränningen eller att man repat skivan (tyvärr har vi erfarit att sådant är ganska vanligt).

Loge för lokala akter finns ej. Tält och backstageområde bakom scenen ges tillträde till efter behov. Naturligtvis har ni tillträde innan ni ska upp på scenen. För att bli insläppta i backstage-området behöver ni först gå till sekretariatvagnen och hämta ut artistpass. Behöver ni något utöver detta så hör av er i god tid så gör vi vårt bästa för att ordna det.

Mat till lokala akter finns ej generellt. Ser vi att det finns ett behov och är rimligt utifrån hur lång tid ni behöver vara på plats så diskuterar vi. Däremot finns ofta lite snacks och dryck i logen så fort vår personal hinner fylla på i det höga tempot.
Gage för att framträda på huvudscenen finns ej generellt sett. Vi har inte pengar nog till detta tyvärr.

Har ni kostnader som måste täckas och vi ser det som angeläget att ni ska uppträda på huvudscenen så får vi såklart diskutera hur vi kan finna en lösning. I många fall går det att lösa på andra sätt – exempelvis låna utrustning istället för att köpa/hyra in.

Vår gästande “stora artister” är normalt sett finansierad av sponsorer. Har ni en sponsor som ni vet vill finansiera er händelse/akt? Hör av er till oss kring det så kan vi säkert finna en väldigt bra lösning kring hur ni kan delta.