Umeå Folkets Hus

 Anordna/medverka på Umeå Folkets Hus

Umeå Folkets Hus ställer upp med samtliga lokaler och befintliga övriga resurser (utställningsväggar, projektorer, ljud- och ljusutrustning med mera) till föreningslivet under Kulturnatta! Det är helt öppet för vem som helst som har en förening eller verkar ideellt med kultur på föreningsbasis att anmäla intresse att göra sin kulturhändelse under Kulturnatta på Umeå Folkets Hus.

Vill ni hitta på någonting i Folkets Hus under Kulturnatta så går du tillväga på följande sätt:
Kontakta Kulturnatta på mail sandra(at)kulturnatta.com och uppge

  •     vilka ni är
  •     vad ni vill göra
  •     vilka förutsättningar som behövs
  •     kontaktuppgifter

Umeå Folkets Hus och Kulturnatta kommer därefter att samordna det hela så att lokaler och övriga resurser nyttjas på effektivast sätt.

Värt att veta är att scenlokalerna brukar vara ganska populära, så alla kan inte garanteras plats, men vi försöker så gott det är möjligt att se till att olika aktörer samsas om en scen i de fall detta är möjligt. Utöver det tas hänsyn till olika faktorer, bland annat vilken typ av verksamhet det är, allt med målet att få stor kulturell bredd i huset som helhet.

Några av de populärare lokalerna kan komma att löpande läggas ut på hemsidan för intresseanmälningar så att det kan bli snabba beslut. Ni kan ändå föranmäla ert intresse till Kulturnatta ifall ni inte tittar på hemsidan tillräckligt ofta.
Önskemål från Umeå Folkets Hus till de som vill vara med:

  •     Kulturell bredd – med mål att få ett i huset som helhet varierat utbud av kulturaktiviteter
  •     Ideella föreningar prioriteras
  •     Tillgänglighetsbefrämjande aktiviteter – till exempel teater på annat språk än svenska, sagostund med teckenspråksöversättning, dans för rullstolsburna…
  •     Aktiviteter som kan passa i konferensrum är utmärkta att ha i Umeå Folkets Hus. Workshops som inte kräver mycket yta eller takhöjd, seminarier, sagostunder, diktläsning, konstutställningar, filmvisning, konstskapande, mindre akustiska konserter, ja lite allt möjligt!

 med reservation för ev. ändringar

Läs mer om Umeå Folkets Hus