Medverka i programmet

Läs under våra sidor MEDVERKA om hur det går till att vara med i Umeå Kulturnattas program.

Anmäl sedan din programhändelse/r till oss så har du möjlighet att komma med i programmet. Allt som fyller villkoren och som skickas in i tid kommer med!
Klicka här för att anmäla din händelse.

DEADLINES för medverkan i programmet 2014:
5 april
Möjlighet att vara med i annonser, artiklar och annan fördjupad marknadsföring.

25 april
Slutgiltiga programmet till tryck (kommer i VK och Folkbladet samt här på hemsidan)

OBS: Allt som inkommer efter 25 april kan endast komma med i programmet på hemsidan – och detta i mån av tid.