Gatuförsäljare & Torghandel

Generellt gäller
Kulturnatta är främst ett kulturarrangemang och inte en marknad.
Vi prioriterar ytor för kulturhändelser i det offentliga rummet. Därför har vi handlare på gator endast på vissa begränsade områden samt i mån av plats, tid att hantera ärendet och resurser att tillmötesgå behovet (tex el).

Befintliga torghandlare erbjuds sina reservplatser – i samråd – med Kulturnatta och enligt Umeå Kommuns direktiv. Inga utökade ytor garanteras utan hanteras på samma sätt som övriga.

Övriga gatuförsäljare/torghandlare ges endast utrymme i mån av plats. Det är YTTERST BEGRÄNSAT. Vi har ambitionen att göra plats för så många som möjligt men vi har tydliga begränsningar.  Avgift för medverkan och alla omkostnader för ev. elframdragning debiteras försäljaren. Sista datum för att anmäla sitt intresse att medverka 2014 är 5 april.

OBS anmälan av intresse garanterar inte en plats. Kulturnatta har ingen skyldighet att erbjuda platser till gatuförsäljare.

Ideella organisationer med välgörande ändamål (tex Bris) som inte arrangerar kulturhändelser men som vill informera om sin verksamhet KAN – i mån av plats – erbjudas utrymme.

Politiska partier och rörelser brukar inte ges utrymme på Kulturnattas ytor. Vid intresse från olika partier att gemensamt medverka med yta som också ger politisk mångfald, kontakta oss med era tankar.