Det offentliga rummet – utomhus

Att anordna/medverka i det offentliga rummet, utomhusytorna.

Under Kulturnatta händer det en massa saker runtom i Umeå Centrum. Såklart ska Kulturnatta koka av händelser utomhus på gator, i parker, på torgen och så vidare.

I vanliga fall kan det vara ganska krångligt att anordna exempelvis ett scenprogram utomhus. Man måste till exempel ha markägarens tillåtelse, man måste ha polistillstånd, tänka på säkerhet, bygglov för tillfällig byggnation, el måste installeras, kanske avspärrningar och toalettvagnar och så vidare. Men under Kulturnatta söker vi centralt ett tillstånd för samtliga utomhusytor med allt vad det inkluderar. Detta innebär att det är Umeå C och Kulturnatta som bär ansvaret för att det som inkluderas i tillståndet går rätt till, och av den anledningen behöver vi komma överens om vad som gäller.

Vill ni arrangera något utomhus under Kulturnatta måste ni först kontakta oss. Det kan ni göra genom att skicka ett mail till sandra(at)kulturnatta.com.

Observera att ni som vill arrangera i det offentliga rummet har en tidigare deadline än övriga arrangörer. Detta eftersom vi behöver koordinera de olika platserna och programmen. Kontakta oss senast 15 mars för möjlighet att få en plats.

Precis som vid alla andra arrangemang ansvarar ni för allt som rör ert program och kostnader direkt relaterade till detta. Om ni exempelvis har en musikscen bestämmer ni över, bokar och betalar artister, scen, teknik, eventuella rese- och boendekostnader och ser till att allt flyter på bra. Ni ger oss nödvändig information för att vi korrekt kan söka erforderliga tillstånd. I diskussion tar vi de exakta detaljerna som rör just er planerade aktivitet, men ungefär så här kan det se ut:

Vi söker/bokar/bekostar/ansvarar för:

  •     Polistillstånd
  •     Marknyttjandetillstånd från markägaren
  •     Toalettvagnar där så behövs
  •     Ordningsvakter (hela centrum har vanligtvis under Kulturnatta gemensamma ordningsvakter som kan vara där de behövs)
  •     Dialog med polismyndighet
  •     Bygglov för scenkonstruktion och andra konstruktioner

Vi tar dock inte ansvar för innehållsrelaterade tillstånds-/licensansökningar. Ska ni till exempel ha pyroteknik, matservering eller matförsäljning ansvarar ni helt och hållet själva för att ni har korrekta tillstånd för dessa verksamheter. Vid musikframträdande, levande musik eller inspelad, kan ni behöva ha licens hos STIM. De exakta detaljerna kring vad vi centralt ansvarar för och inte tas i dialog med oss.